skip to content
Mesterbygg logo
Mesterbygg logo

Mesterbygg ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Mesterbygg skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Mesterbygg i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:
Miljøpolicy

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:
  • Heve sorteringsgrad på avfall, minst 80% innen 2025
  • Halvere vårt samlede klimaavtrykk innen 2030
  • Ingen H1-skader
  • Overlevering uten feil og mangler
  • Strebe etter å møte våre oppdragsgiveres krav og ønsker

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:
  • Elektrifisering av bilpark
  • Redusere graden av avfall som deponeres
  • Redusere kapp og svinn
  • Redusere antall reklamasjoner og feil
  • Eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Mesterbygg? Send forslag til magne@mesterbygg.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,
Vennlig hilsen
Mesterbygg Sarpsborg AS
Mestermerket
Autorisert mester 
Som kunde av Mesterbygg og Mestermur skal du være sikker på at hele leveransen er i trygge hender.
Ring oss: +47 69 15 80 40
Mestermerket
 © 2024 Mesterbygg Sarpsborg AS | Org. nr. 987 195 401
magnifiercrossmenuarrow-right