Mesterbygg

IMG_0565-1

Totalenterprise


Vi har erfaring fra mange store prosjekter og har kunnskap og kompetanse som medfører økt verdiskapning gjennom aktiv deltagelse i prosessen fra ide til ferdigstillelse. Vi gjennomfører bygging av forretninger, boliger. Gjennomføringen er hovedsakelig basert på totalentreprise- og samspillavtaler.