Mesterbygg

bygg01

Byggetegning og byggesøknad


Mesterbygg Nordby har bred erfaring og vet hva som kreves for å utforme din byggesøknad. Vi henter inn viktig og rett informasjon, tegninger med mer - og utarbeider en søknad som kommunale saksbehandlere setter pris på. Vi hjelper deg også med estetisk redegjørelse (obligatorisk i alle byggesøknader), skjema for nabovarsel, eventuell søknad om dispensasjon og kommentar til nabomerknader.